Graag vragen wij gebed voor christianclips.

Mogelijke gebedsonderwerpen zijn:
- Bekendheid onder christenen
- Dat mensen Jezus zullen ontmoeten door deze website en de muziek heen.